Robisz zdjęcia i chcesz je pokazać światu?

Powiat Żniński ogłosił konkurs fotograficzny PAŁUKI - POWIAT ŻNIŃSKI W OBIEKTYWIE.

Pokaż przyrodę, kulturę, atrakcje turystyczne Pałuk - Powiatu Żnińskiego i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe!
Wybrane zdjęcia pojawią się również w nowym albumie oraz na wystawie outdoorowej, która czasowo pojawiać się będzie w każdej z 6 gmin Powiatu Żnińskiego.

Termin nadsyłania prac: 3 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji >>>Konkurs fotograficzny „Pałuki – Powiat Żniński w obiektywie” organizowany jest w ramach projektu:
„Promowanie obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych” dofinansowanego w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenia operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020