Dla potrzeb biura Informacji Turystycznej w Żninie uruchomiony został nowy numer telefonu.

Dla potrzeb biura Informacji Turystycznej w Żninie uruchomiony został nowy numer telefonu.

690 075 092