„One budowały Niepodległą. (Nie)zwykłe kobiety z terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego”

Wystawa została zrealizowana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2018.

Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zaprasza na żniński rynek przed basztę, gdzie prezentowana będzie wystawa plenerowa „One budowały Niepodległą. (Nie)zwykłe kobiety z terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego”. Na kilkunastu planszach przedstawiono sylwetki: nauczycielek, aktorek, zakonnic, dziennikarek i pisarek, przypomniano kobiety, które swą pracą i działalnością wpisały się w naszą historię. Wybrano przedstawicielki różnych zawodów i w jak najszerszym kontekście starano się pokazać ich działalność. Działalność różnorodną. Niektóre zostawały posłankami na sejm, urzędniczkami. Tworzyły teatry amatorskie, zakładały organizacje charytatywne, osiągały sukcesy w sporcie, pracowały w fabrykach, realizowały się artystycznie. Dzięki uniwersytetom, które otwierały swoje podwoje dla kobiet dużo było lekarek, bibliotekarek, urzędniczek. W dwudziestoleciu międzywojennym kobiety wyróżniały się swoją działalnością filantropijną np. ziemianki hr. Aniela Potulicka czy hr. Maria Bnińska. Niezwykła rola przypadła też kobietom, które zaangażowane były w wydawanie czasopism np. Anna Krzycka. Na uwagę zasługują też prowadzone na wysokim poziomie przez Wandę Szuman czy Wandę Rolbieską placówki oświatowe. Zapraszając na wystawę Organizatorzy mają nadzieję, że życiorysy tych (NIE) ZWYKŁYCH Kobiet z przeszłości staną się inspiracją dla współczesnych.