Pracownia działa przy Żnińskim Domu Kultury. Pod okiem uznanego rzeźbiarza młodzież i dzieci poznają tu tajniki sztuki. Szczególne miejsce zajmują te związane z tradycją ludową Pałuk. Przy pracowni znajduje się galeria ze stałą ekspozycją. Związani z nią artyści wystawiają swoje prace na licznych wystawach w kraju i za granicą, a jej uczniowie zdobywają od lat najwyższe nagrody. W pracowni odbywają się zajęcia rzeźbiarskie, plastyczne i modelarskie. Jest również chętnie odwiedzana przez turystów. Można w niej kupić tradycyjne pałuckie rzeźby.