Najstarsza wzmianka o hucie szkła w Turze pochodzi z 1842 r. i tę datę uznaje się, za początek zakładu produkcyjnego. Huta, choć z przerwami, działa do dziś. Teraz jest to nowoczesny zakład produkujący butelki i słoiki. Związek Turu z hutą widać przede wszystkim w ekspozycji muzealnej, która od 2012 r. istnieje w świetlicy wiejskiej pod nazwą Szklany Tur. Wewnątrz można oglądać przedmioty, jakie wytwarzano w hucie (przede wszystkim butelki), narzędzia służące do wytwarzania i formowania wyrobów szklanych, dawny sztandar zakładu pracy, zdjęcia, dokumenty itp. Unikatowymi ciekawostkami są butelki w kształcie karabinu kałasznikowa czy kolumny Zygmunta III Wazy. Będąc w tej osobliwej izbie pamięci z rozwieszonych tablic edukacyjnych można dowiedzieć się jak wyglądała technologia produkcji szkła na przestrzeni lat i poznać bogatą historię huty w Turze.

Co prawda dawnego pieca szklarniowego już w hucie nie ma, ale warto zwrócić uwagę na dawne i unikatowe zabudowania pracownicze przy ul. Hutniczej i ciekawą bryłę budynku poczty.

Ekspozycja poświęcona hucie szkła prezentowana jest w budynku świetlicy wiejskiej.

Możliwość zwiedzania po wcześniejszym kontakcie z Szubińskim Domem Kultury.