W ramach V Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego PAŁUKI TOUR odbędzie się:
1. Główny Wyścig Kolarski PAŁUKI TOUR 2021 na dystansie ok. 65 km,
2. Rodzinny Rajd Rowerowy KIDS TOUR 2021 na dystansie ok. 15 km,
3. Festyn sportowy.

Planowany termin rozpoczęcia zapisów na wyścig: maj 2021 r.