Podczas zjazdu książąt piastowskich w 1227 r., na polach wsi Marcinkowo Górne śmierć poniósł książę krakowsko-sandomierski Leszek Biały. Śmierć księcia miała poważne konsekwencje dla dziejów kraju. Wydarzenia które rozegrały się w Gąsawie i pobliskim Marcinkowie Górnym rozwiały nadzieje i blisko o 100 lat opóźniły zjednoczenie dzielnic rozbitej Polski.

W 2008 r., dla uczczenia 780. rocznicy śmierci Leszka Białego, odbudowany został obelisk upamiętniający miejsce, w którym zginął książę. Pierwszy pomnik w tym miejscu stanął już w 1883 r.