Obszar o powierzchni 1 tys. ha obejmuje rynnę polodowcową odwadnianą przez rzekę Gąsawkę i jej niewielki dopływ oraz położone w jej obrębie jeziora: Dobrylewskie, Sobiejuskie, Żędowskie, Wąsoskie, Skrzynka i Gąbińskie (rynna jest przedłużeniem rynny jezior żnińskich).