Głównym elementem chronionego obszaru o łącznej powierzchni 1,7 tys. ha są jeziora: Zioło, Rogowskie, Wolskie, Lubieckie i Kaczkowskie, które wraz z kompleksami leśnymi pełnią ważne funkcje regulacyjne (regulują m.in. stosunki wodne i klimatyczne) oraz ekologiczne. Obszar jest ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt oraz bardzo ciekawym terenem pod względem krajobrazowym.