Obszar o powierzchni ponad 9 tys. ha obejmuje dwie rynny polodowcowe w granicach Pojezierza Gnieźnieńskiego (Żnińskiego):

  • rynnę żnińską (zachodnią) z jeziorami Dużym i Małym Żnińskim, Skarbińskim, Weneckim, Biskupińskim, Godawskim, Gąsawskim i Oćwieckim, która charakteryzuje się płaskimi brzegami i niskim stopniem lesistości;

  • rynnę wójcińsko-chomiąską (wschodnią) z jeziorami: Chomiąskim, Foluskim, Ostrowieckim oraz Kierzkowskim, charakteryzującą się głębszym wcięciem i wyższym stopniem lesistości brzegów. Dzięki takiemu ukształtowaniu terenu rynna wójcińsko-chomiąska jest bardzo atrakcyjna pod względem krajobrazowym, a nad tutejszymi jeziorami powstały liczne ośrodki wypoczynkowe. Rynna zachodnia jest chroniona również ze względów kulturowo-historycznych – na jej terenie znajdują się Biskupin, Gąsawa, Wenecja oraz część miasta Żnin.