Stacja naprawcza zawiera zestaw narzędzi, który umożliwi wykonanie podstawowych napraw przy rowerach i wózkach podczad poruszania się po trasach w regionie. Wyposażona jest w pompkę i podstawowy zestaw kluczy.

Stacje naprawcze mogą być wykorzystywane przez osoby z ograniczoną mobilnością, gdyż są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiadają również odpowiednie wyposażenie tj. pompkę i zestaw narzędzi do bieżącej naprawy sprzętu umożliwiającego poruszanie się osobom niepełnosprawnym np. roweru poziomego dla inwalidy, wózka inwalidzkiego czy chodzika. Narzędzia będące na wyposażeniu stacji naprawczej są zamontowane na wysokości umożliwiającej swobodny dostęp i użytkowanie dla osób niepełnosprawnych. Urządzenia zostały zamontowane na terenie płaskim, utwardzonym, bez podjazdów i innych barier architektonicznych umożliwiając tym samym nieograniczony dostęp do urządzenia osobom z dysfunkcjami ruchowymi.