Dawny dwór biskupi, siedziba arcybiskupów gnieźnieńskich, wzniesiona na przełomie XVII i XVIII w. Elewację frontową klasycystycznego dworku zdobi portyk z kolumnami. Nad wejściem umieszczony jest monogram fundatora – biskupa Stefana Łubieńskiego.

Połowa Sufraganii przeznaczona była na mieszkanie dla księży wikariuszy, a druga pozostawała niezamieszkała i służyła biskupom sufraganom w czasie ich pobytu w Żninie.

W 1995 r. dworek został zwrócony parafii pw. św. Floriana.