Na terenie wsi Złotowo archeolodzy odkryli ślady osadnictwa sprzed kilku tysięcy lat. Znaleziono tam m.in. złote monety rzymskie. Sensacją było odkrycie w latach 60. XX w. kurhanu – grobowca megalitycznego z okresu kultury amfor kulistych. Obiekt datowany jest na młodszą epokę kamienia gładzonego (neolit). Szacuje się, że ma ok. 4 tys. lat.

Ludność kultury amfor kulistych prowadziła osiadły tryb życia, zajmowała się zbieractwem i żarową uprawą roli. Zmarłych grzebano w komorach ułożonych z dużych głazów. W jednej z takich komór znaleziono szczątki kilku osób. Komora grobowa miała dość imponujące rozmiary – ok. 6 m długości i ok. 1,2 m szerokości, a wysokość poszczególnych głazów dochodziła do 1,1 m. Obiekt zachował się jedynie częściowo – na początku XIX w. usiłowano wydobywać stąd kamienie do celów budowlanych, a na początku XX w. przeprowadzono przez niego drogę polną.

Przy kurhanie znajduje się tablica informacyjna. Zabytkiem opiekują się członkowie nieformalnej grupy tzw. Strażników Kurhanu. Istnieje możliwość przygotowania na terenie rezerwatu scenki obrazującej, jak wyglądało życie budowniczych kurhanu (po wcześniejszym uzgodnieniu ze Strażnikami Kurhanu).