Świątynia powstała z fundacji kapituły gnieźnieńskiej w XVII w. Do budowli o konstrukcji zrębowej przylega murowana zakrystia. Z wyposażenia dwóch zniszczonych wcześniej kościołów przetrwał późnogotycki krucyfiks z 1. poł. XVI w. Pochodzący z XVIII w. ołtarz główny jest utrzymany w stylu późnego baroku i rokoka. Obok kościoła stoi interesująca dzwonnica o konstrukcji słupowo-ramieniowej z ozdobnymi strzałkami. Pochodzi z XVIII lub z 1. poł. XIX w.