Kościół ufundowany przez kapitułę gnieźnieńską w 1742 r. Jest to świątynia orientowana, o konstrukcji zrębowej. Wewnątrz na uwagę zasługują późnogotycki krucyfiks z 1. poł. XVI w., cenne rzeźby i feretrony oraz manierystyczny ołtarz główny z 1630 r. W ołtarzu znajduje się kopia obrazu Madonny Sykstyńskiej według Rafaela oraz kopia obrazu Guido Reniego przedstawiająca św. Michała Archanioła. Jest to ołtarz trójdzielny, dwukondygnacyjny, z kolumnami. Na teren kościelny prowadzi brama-dzwonnica wybudowana w tym samym czasie co świątynia.