Kościół wzniesiony w XVIII w. na kamiennej podmurówce. Jest to świątynia drewniana, o konstrukcji zrębowej oraz sumikowo-łątkowej (w nawie), ze słupowo-ramową wieżą, którą pokrywa hełm obity blachą. Klasycystyczne wyposażenie wnętrza pochodzi z początku XIX w., ale w prawym ołtarzu bocznym można zobaczyć dwie figury z początku XVI w. Na uwagę zasługują ołtarz główny z XVIII w., krucyfiks, rzeźby świętych (św. Wawrzyniec, św. Jan Nepomucen, św. Barbara) oraz gotycka kropielnica z XVI w., wykonana z granitu. Przed kościołem stoi kamienna figura Matki Bożej z 1878 r.