Najstarszy zachowany obiekt architektury gotyckiej na terenie powiatu żnińskiego. Wzniesiony zapewne na przełomie XIII i XIV w., z cegły, w układzie wczesnogotyckim. To prosta, jednonawowa budowla, złożona z prostokątnej nawy i węższego prezbiterium. Liczne przebudowy sprawiły, że pierwotna bryła uległa przekształceniu. W 1. poł. XVI w. kościół uzyskał formę późnogotycką, a następnie, w połowie XIX w., przebudowano go w duchu neogotyckim. Warto zwrócić uwagę na częściowo zrekonstruowany dwuskokowy portal wczesnogotycki, który zachował się w południowej ścianie nawy. Obecnie znajduje się on w dobudowanej w XIX w. kruchcie. Wyposażenie wnętrza również pochodzi z XIX w.