Kościół wzniesiony we wsi Góra (obecnie dzielnicy miasta), uznawany jest za najstarszą świątynię w Żninie. Tutejsza parafia istnieje ponad 700 lat, a pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1301 r. Kościół został zbudowany w XIV w. w stylu gotyckim, ale liczne przebudowy sprawiły, że zatracił swój pierwotny charakter. Współcześnie łączy elementy z różnych epok i reprezentuje wiele artystycznych stylów. Godny uwagi jest tu przede wszystkim manierystyczny ołtarz główny wykonany w XVII w. i przebudowany w 1. poł. XIX w. Ozdabiają go rzeźby św. św. Piotra i Pawła oraz obraz patrona – św. Marcina. W wystroju wnętrza znajdują się również elementy rokokowe (ambona i chrzcielnica) oraz neobarokowe (dwa ołtarze boczne i chór). Na teren przykościelny prowadzi neogotycka brama z 2. poł. XIX w.