Niecodzienna wystawa już czynna!

W pawilonie wystawowym Muzeum Archeologicznego w Biskupinie prezentowanych jest ponad 300 wyjątkowych eksponatów wypożyczonych ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. To jeden z największych w Polsce i najbardziej różnorodnych zbiorów zabytków z X-XII w. odkrytych na Ostrowie Lednickim i w jego najbliższej okolicy. Wystawa powstała dzięki współpracy wymienionych Muzeów, sprawujących opiekę nad Pomnikami Historii, tj. Rezerwatem Archeologicznym w Biskupinie i wyspą Ostrów Lednicki. Miejsca te o najwyższej wartości historycznej, naukowej i kulturowej stanowią jedne z najważniejszych turystycznych atrakcji na Szlaku Piastowskim.

Tytułowe „trzy światy” wczesnego średniowiecza to: życie na dworze władcy, aspekt chrystianizacji i kultu chrześcijańskiego oraz praca „zwykłych” ludzi, wytwarzających dobra m.in. zaspokajające potrzeby władcy. Jest to jedna z najbardziej kompleksowych i złożonych ekspozycji czasowych, prezentowanych w ostatnich latach w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie.

Więcej informacji >>>