XXIII Pałuckie Targi Rolne i XVII Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Żninie odbędą się w Żninie na terenie inwestycyjnym Grupy Arche (teren dawnej Cukrowni).

Pałuckie Targi Rolne to impreza organizowana od 1997 roku w Żninie. Gromadzi corocznie wystawców z całej Polski i ma za zadanie zaznajomienie rolników z powiatów: żnińskiego, mogileńskiego, wągrowieckiego, nakielskiego i inowrocławskiego z ofertą wystawców w branżach: maszyn i urządzeń, ogrodniczej i szkółkarskiej, pasz, nawozów i środków ochrony roślin, doradztwa i obsługi rolnictwa, materiałów budowlanych i branży spożywczej.