Organizując kolejne warsztaty tkactwa pradziejowego Muzeum Archeologiczne w Biskupinie zmienia ich dotychczasową formułę na dwa weekendowe spotkania warsztatowe. Ułatwi to uczestnikom lepsze poznanie i utrwalenie znajomości pradziejowych i wczesnośredniowiecznych technik tkackich. Podczas warsztatów sierpniowych zaprezentujemy zasady tkania na pionowym warsztacie ciężarkowym. Pokażemy i nauczymy kolejnych czynności: przygotowania osnowy i poszczególnych etapów tkania i wykończenia tkaniny. Uczestnicy staną się właścicielami utkanych przez siebie tkanin.

Termin pierwszych warsztatów: 28 - 30 czerwca 2019 r.