Późnoklasycystyczny kościół z 1840 r. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na umieszczony w lewej nawie ołtarz z 2. poł. XVII w., ambonę z ok. 1730 r. i obraz św. Józefa z Dzieciątkiem z XVIII w. W kościele znajdują się relikwie pochodzącego z Janowca Wielkopolskiego bł. Mariana Skrzypczaka.