Poreformacki zespół klasztorny, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. św. Mikołaja. Dzisiejszy wygląd świątynia zawdzięcza odbudowie zakończonej w 1731 r. W 1829 r. doszło do kasaty zakonu. W 1911 r. Witold Skórzewski dobudował lożę hrabiowską i kaplicę z rokokowym sklepieniem. W podziemiach znajduje się krypta rodziny Skórzewskich – właścicieli pałacu w Lubostroniu. Przed kościołem stoi figura św. Jana Nepomucena z ok. połowy XVIII w. i pomnikowy dąb Jagiełły. Na przykościelnym cmentarzu można zobaczyć grobowce płk. Kazimierza Mielęckiego (26-letniego dowódcy powstania styczniowego), Erazma Rykaczewskiego (filozofa) oraz mogiły bohaterów walk z 1884 r. i z lat 1918–1919.