Klasycystyczny kościół farny pw. Zwiastowania NMP z XVII w. Po pożarze w 1761 r. zachowało się tylko prezbiterium, do którego w 1895 r. został dobudowany klasztor ss. Elżbietanek. Obecnie dawne prezbiterium pełni funkcję drugiego kościoła parafialnego.